Google

Posts made in január, 2014

31.1.2014 – Denné príbehy jazzu – Jerome Kern is Old Fashioned

»Posted by on jan 31, 2014 in daily stories | 0 comments

31.1.2014 – Denné príbehy jazzu – Jerome Kern is Old Fashioned

Jerome Kern bol jedným z najvýznamnejších skladateľov pre divadlo v Amerike 20.storočia a počas svojho života napísal viac než 700 piesní, ktoré boli použité vo viac než 100 rôznych divadelných a filmových predstaveniach. Jeho život bol pretkaný pár zvláštnymi momentmi, aj vďaka ktorým dnes existuje toľko jeho skladieb. Keď dospieval, jeho otec nechcel, aby študoval kompozíciu a venoval sa hudbe a chcel, aby s ním pracoval v jeho obchode. No tento plán stroskotal už pri prvej Jeromovej úlohe – namiesto 2 klavírov, ktoré mal pre obchod objednať, ich omylom objednal 200. Po tejto skúsenosti ho zrejme jeho otec už nechal radšej sa venovať hudbe! Ďalším momentom bolo v máji 1915 Kernove „neštastné“...

read more

30.1.2014 – Denné príbehy jazzu – Thelonious Monk a klobúky

»Posted by on jan 30, 2014 in daily stories | 0 comments

RuntimeException thrown

/home/marti162/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/templates/slideshow/index.php is not a valid MVC template