Google

Posts Tagged "sonny rollins quotes"

17.1.2014 – Denné príbehy jazzu – Sonny Rollins

»Posted by on jan 17, 2014 in daily stories | 0 comments

17.1.2014 – Denné príbehy jazzu – Sonny Rollins

Sonny Rollins „Saxophone Colossus“ a jeho pohľad na jazz: „Počas mojej kariéry bol čas, kedy som si myslel, že moje sóla a moje hranie budú schopné otočiť svet hore nohami, že by som bol schopný zmeniť politiku a ovplyvniť veci k lepšiemu. Už nemám tie to ilúzie. Teraz všetko, čo chcem spraviť, je možno priniesť radosť sebe a ľuďom, ktorí odceňujú ten malý kúsok môjho umenia, ktoré vytváram. A myslím, že už len byť schopný dosiahnuť toto, je obrovské.“ Saxophone colossus and his view on jazz: „There was a time in my career, when I thought that my soloing and my playing would be able to turn the world around, I’d be able to change politics, and influence things for the better....

read more